Rewolucja autonomii

Aktualny pułap naszego progresu kulturowego umożliwia nam zwiększanie skuteczności pracy w tych dziedzinach, jakie całkiem niedawno były dla człowieka zamknięte. Nieustanna robotyzacja oraz technologizacja wszystkich w zasadzie obszarów egzystencji, wpajanie wynalazków cyfrowych, wielkich systemów komputerowych oraz dużej ilości innego typu narzędzi nieprzerwanie owocuje postępami, a co za tym idzie – rozwojem naszej cywilizacji. Wśród innowacji, jakie zrewolucjonizowały życie ludzkie, wypada na pewno przytoczyć karty plastikowe. Read More…

Copyright ferales.eu 2018
Shale theme by Siteturner